Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het aanmeldingssysteem

Hieronder geven we een antwoord op enkele veel voorkomende vragen. Hebt u toch nog een andere vraag, stel ze dan aan de helpdesk.

Wilt u een klacht indienen? Gebruik dan het klachtenformulier om ons uw klacht te bezorgen.

Onze medewerkers helpen u graag verder van maandag tot vrijdag tussen 9 en 16 uur.

Telefoon: 0800 62 185
e-mail: helpdesk.meldjeaan@antwerpen.be

 

1. Moet ik mijn kind aanmelden?

Aanmelden is niet verplicht, maar als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 28 mei 2019 inschrijven in een Antwerpse kleuterschool of lagere school. Op dat moment zullen in veel scholen al geen vrije plaatsen meer zijn. Je kind aanmelden is dus sterk aan te raden. Opmerking: alle kinderen geboren in 2017 kunnen dit jaar voor het eerst aangemeld worden, óók de kinderen die geboren zijn tussen 26 november 2017 en 31 december 2017, ook al kunnen ze pas op 1 september 2020 effectief naar school. Meld ook in dit laatste geval nu al aan.

2. Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Je kan je kind aanmelden voor alle kleuterscholen en lagere scholen van het gewoon onderwijs van alle onderwijsnetten in de stad Antwerpen. Je vindt een overzicht van alle scholen in de scholenlijst. Je meldt je kind het best aan voor 5 scholen of meer. Dit betekent niet dat je minder kans maakt op een plaats in je favoriete school. Als je meer  dan één school doorgeeft, vergroot je de kans dat je je  kind kan inschrijven in een school van je keuze. Zorg er wel voor dat er in de top 3 ook scholen staan met vrije plaatsen. Het aantal vrije plaatsen voor school 2019-2020 vind je terug op deze website bij info over scholen.

Voor de voorrangsperiode (kinderen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeel) is dat op 31 januari 2019 vanaf 12uur.  Tijdens de tweede aanmeldperiode (alle andere kinderen) is dat op 28 februari 2019 vanaf 12uur.

3. Moet ik mijn kind aanmelden als het een verslag toegang tot het buitengewoon onderwijs heeft?

Als je kind volgend schooljaar naar een school voor buitengewoon onderwijs gaat, kan je het rechtstreeks inschrijven in de school voor buitengewoon onderwijs.

Kinderen van personeel, broers en zussen (meer info zie vraag 4) of kinderen met campusvoorrang schrijven in van 11 maart tot en met 22 maart 2019. De vrije inschrijvingen starten op maandag 1 april.

Als je je kind volgend schooljaar in een gewone basisschool wil inschrijven, dan moet je wel aanmelden tijdens de betreffende aanmeldingsperiode.

In september 2015 trad het M-decreet in werking. “M” staat voor maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het M-decreet houdt in dat kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, het recht krijgen om zich in te schrijven in een gewone school als het gaat om redelijke aanpassingen die door de school moeten gebeuren.

Wil je meer weten over inclusief onderwijs? Kom naar de infoavond op dinsdag 12 maart 2019 om 19 uur in het EcoHuis (Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout). Schrijf je wel eerst in via de helpdesk.

4. Moeten broers en zussen dezelfde ouders hebben om voorrang te krijgen? Wat betekent 'kinderen van dezelfde leefentiteit'?

Neen, de voorrang geldt voor alle ‘kinderen van dezelfde leefentiteit’. Hiermee bedoelen we:

• broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;

• halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;

• kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats ("domicilie") hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en –zussen).

Enkel kinderen van dezelfde leefentiteit, zoals hierboven omschreven, kunnen gebruik maken van de voorrang en dit enkel in de school van de ingeschreven broer en/of zus. Om gebruik te kunnen maken van deze voorrang, moet je de naam van de reeds ingeschreven broer en/of zus opgeven tijdens de aanmelding. De voorrangsperiode loopt van 1 februari 2019 vanaf 9.30 uur tot en met 15 februari 2019 tot 17 uur.

5. Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, is niet van belang. Je moet je kind wel aanmelden binnen de aangegeven periodes. Tijdens deze aanmeldingsperiodes kan je ook altijd je gegevens aanpassen. Je kan je kind dus zonder tijdsdruk aanmelden.

6. Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Na de aanmeldingsperiodes wordt voor elke kleuterschool en lagere school in Antwerpen een rangorde bepaald voor alle kinderen die aangemeld zijn. Voor het geboortejaar 2017 en 2016 en voor het 1ste leerjaar, worden de aangemelde kinderen verdeeld in twee categorieën: indicatorleerlingen of niet-indicatorleerlingen.

Er zijn drie groepen kinderen:

• Kinderen van dezelfde leefentiteit (meer info zie vraag 4)

Voor deze groep geldt absolute voorrang als er voldoende beschikbare plaatsen zijn in de school en ze tijdens de voorrangsperiode worden aangemeld. Deze voorrang geldt enkel voor kinderen van dezelfde leefentiteit die in een Antwerpse kleuterschool of lagere school zitten (dus bijvoorbeeld niet in een secundaire school).

• Kinderen van personeelsleden van een Antwerpse kleuterschool of lagere school.

Voor deze groep geldt absolute voorrang als er voldoende beschikbare plaatsen zijn in de school waar een van beide ouders werkt en ze tijdens de voorrangsperiode worden aangemeld. (meer informatie zie vraag 9)

• Alle andere kinderen.

Alle aangemelde kinderen worden ook gerangschikt volgens 2 criteria: voorkeur voor de school en afstand tot de school. De scholen bepalen zelf het percentage dat ze aan elk criterium toewijzen (minstens 50% afstand).

Op deze website vind je onder info over scholen een overzicht van de percentages per criterium.

• Voorkeur (hoogstens 50 %)

Voor de eerste drie scholen waarvoor je je kind aanmeldt, worden de vrije plaatsen op basis van voorkeur en op basis van afstand toegekend. Dit gebeurt enkel als er vrije plaatsen zijn en als de school kiest voor het criterium ‘voorkeur’.

• Afstand (minstens 50 %)

Van de vrije plaatsen die op afstand worden verdeeld, wordt 1/4de verdeeld op basis van de kortste afstand tot het officiële adres van het kind of de werkplaats van de ouder(s). De overige 3/4de wordt toegekend op basis van de afstand van de school tot het officiële adres van het kind. De afstand wordt berekend in vogelvlucht. We baseren ons hiervoor op het centraal referentie-adressenbestand van de Vlaamse overheid.

Wil je meer weten over hoe de vrije plaatsen worden verdeeld? Kom dan naar een infosessie. In de scholenlijst vind je alle praktische informatie.

Overzicht infosessies:

  • dinsdag 12 februari, 19.30 uur, De Dageraad, postcode 2018
  • zaterdag 16 februari, 10 uur, De Vlinderboom KS, postcode 2140
  • maandag 18 februari, 10 uur, De Vlinderboom KS, postcode 2140
  • woensdag 27 februari, 19.30 uur, ’t Speelscholeke, postcode 2100
  • dinsdag 12 maart, 20 uur, Freinetschool de kRing, postcode 2600
7. Wat zijn indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen?

Kinderen die aangemeld worden voor de instapklas, 1ste kleuterklas en het 1ste leerjaar worden verdeeld in twee categorieën: indicatorleerlingen of niet-indicatorleerlingen. Beide groepen kunnen rekenen op voorbehouden plaatsen bij inschrijving. De scholen verdelen hun totale aantal beschikbare plaatsen voor deze drie klasgroepen over deze twee categorieën. Ze bepalen het aantal plaatsen dat bestemd is voor indicatorleerlingen en het aantal plaatsen dat bestemd is voor niet-indicatorleerlingen. Wil je weten of je kind een indicatorleerling of niet-indicatorleerling is, lees dan verder bij vraag 8.

8. Is mijn kind een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling?

Aan de hand van deze 2 vragen wordt voor ieder kind bepaald of het een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling is. Voor kinderen die aangemeld worden voor de instapklas, 1ste kleuterklas of het 1ste leerjaar is dit belangrijk voor de plaatsverdeling. Je beantwoordt deze vragen bij de aanmelding op de website.

●      Ontving het gezin tijdens het schooljaar 2017-2018 of 2018-2019 een schooltoelage?

●      Heeft de moeder van het kind een diploma secundair onderwijs of studiegetuigschrift van het tweede jaar van de derde graad ?

Als het gezin een schooltoelage ontvangt en/of als de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs heeft, dan is het kind een indicatorleerling.

Als je niet eerlijk bent bij het invullen van de vragenlijst dan is het mogelijk dat je je kind niet kan inschrijven voor de instapklas, 1ste kleuterklas of het 1ste leerjaar. Bij de inschrijving op school kan het zijn dat je extra documenten moet meebrengen of een verklaring op eer moet ondertekenen. Geef dus een eerlijk antwoord bij de aanmelding.

9. Ik werk voor een Antwerpse kleuterschool of lagere school.
Onder welke voorwaarden kan ik mijn kind aanmelden tijdens de voorrangsperiode?

Op het ogenblik van de inschrijving moet je een arbeidscontract hebben van meer dan 104 dagen in de school waar je je kind wil inschrijven. Je hoeft daarom nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school op het moment van inschrijving. De voorrangsperiode geldt voor alle personeelsleden van een school voor alle vestigingen, ongeacht hun functie (bijvoorbeeld klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of logopedist).

De aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) is van geen belang om voorrang te krijgen.

Volgende personeelsleden komen in aanmerking:

●      Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.

●      Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.

●      Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.

10. Waarom kies ik beter meer dan vijf scholen?

Als je meer dan vijf scholen kiest, maak je het meeste kans op een plaats in een van je voorkeurs-scholen. Door meerdere scholen op te geven, verkleint je kans op een plek in de 1ste school van je voorkeur niet. Het verkleint echter wel de kans dat je in geen enkele school van je voorkeur een plek hebt. Zet de scholen zeker in de volgorde van je voorkeur. Ook al zijn er nog maar weinig of zelfs geen beschikbare plaatsen in je favoriete school, zet die school altijd op nummer 1. Zorg er wel voor dat er in je top 3 ook scholen met vrije plaatsen staan.

Voor de eerste drie scholen worden de vrije plaatsen niet alleen toegekend op basis van afstand, maar ook op basis van voorkeur indien de school kiest voor het criterium voorkeur.

Voor elke school die je hebt opgegeven, wordt er gekeken of deze school nog een vrije plaats heeft voor je kind. Krijgt je kind een plaats toegewezen in de school van je eerste keuze is, dan vervallen alle onderliggende keuzes. Als je een school van lagere keuze krijgt toegekend, dan komt je kind altijd op de wachtlijst voor de scholen van je hogere keuze. Lees meer over wachtlijsten bij vraag 17. Je ontvangt daarvoor ook steeds een weigeringsdocument als bewijs van je plaats op de wachtlijst (meer info zie vraag 18).

11. Welk adres geef ik op?

Je kan de volgende adressen doorgeven:

●      een officieel adres

Dit is het adres waar het kind is gedomicilieerd. Een adres van een crèche, onthaalmoeder of van de grootouders geldt niet. Als je nog gaat verhuizen, dan kan je best contact opnemen met de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.

●      een werkadres

Dit is het adres waar de moeder en/of vader werkt. Je kan maximaal twee werkadressen vermelden. We raden je aan een werkadres in te vullen. Het kan de kans op een plaats in een school alleen maar vergroten.

De adressen die je opgeeft, worden gebruikt voor alle scholen die je kiest. De werkadressen worden, in combinatie met het officieel adres, enkel gebruikt voor het criterium “kortste afstand” (meer info zie vraag 6). De afstanden worden berekend in vogelvlucht op basis van het centraal referentie-adressenbestand van de Vlaamse overheid.

12. Wat moet ik doen als ik nog ga verhuizen?

Als je een verhuis gepland hebt of als je gaat verhuizen tussen de aanmeldperiode en het instappen van je kind in de nieuwe school, mag je het nieuwe domicilieadres van je kind invullen bij de aanmelding. Als je je kind gaat inschrijven in de school, moet je kunnen aantonen dat je kind effectief op het nieuwe domicilieadres zal wonen op het ogenblik dat het kind instapt in de school. Dit kan op basis van koopakte, huurovereenkomst,… Voor vragen hierover bel je naar de helpdesk op het gratis nummer  0800 62 185.

13. Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn kind?

Je vindt dit op de ISI+kaart, op de achterkant van de Kids-ID of op het kleefbriefje van de mutualiteit. Als je kind geen rijksregisternummer heeft, ga dan naar een aanmeldpunt voor hulp bij de aanmelding of neem contact op met de helpdesk op het gratis nummer  0800 62 185.

14. Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Je kan je gegevens wijzigen gedurende de volledige aanmeldingsperiode. Bij de eerste aanmelding kies je een paswoord en gebruikersnaam. Bewaar ze goed, want je hebt ze nodig als je je gegevens wilt nakijken of veranderen. Voor de aanmelding van kinderen van dezelfde leefentiteit (meer info zie vraag 4) en kinderen van personeelsleden kan je je gegevens wijzigen van 1 februari vanaf 9.30 uur tot en met 15 februari 2019 tot 17 uur. Voor alle andere kinderen van 1 maart vanaf 9.30 uur tot en met 29 maart 2019 tot 17 uur.

15. Wat moet iemand doen als ze geen computer of internet hebben?

Als iemand geen computer met internetverbinding heeft of niet met de computer kan werken, kunnen ze in verschillende aanmeldpunten hulp krijgen om je kind aan te melden. Bekijk hier de lijst met aanmeldpunten. In deze aanmeldpunten helpen begeleiders stap voor stap om het kind aan te melden.

Indien iemand geen hulp nodig heeft om zijn kind aan te melden maar wel een publieke computer wil gebruiken, dan kunnen ze terecht bij één van de webpunten. Weten wat het dichtstbijzijnde webpunt is en wat de openingsuren zijn? Bel dan naar de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.

16. Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Nadat de aanmeldingsperiode voor je kind is afgelopen, ontvang je een bericht waarin staat welke school plaats heeft voor je kind. Met deze brief of e-mail kan je naar deze school om je kind effectief in te schrijven. Maak wel eerst een afspraak met de school.

Let op! Als je je kind niet inschrijft ten laatste op 24 mei 2019 in de school die werd toegewezen, komt uw plaats vrij voor iemand anders.

17. Hoe werkt een wachtlijst voor een school?

Als één of meer van de scholen die je hoger gerangschikt had, geen plaats meer heeft, komt je kind automatisch op de wachtlijst van die scholen te staan. Als er later toch een plaats vrijkomt in een school waar je kind op de wachtlijst staat, kan je je kind nog in die school inschrijven. Dat kan zelfs als je je kind ondertussen al in een andere school hebt ingeschreven. De school neemt daarvoor automatisch contact met je op. De wachtlijst geldt tot en met 7 oktober 2019 voor alle kinderen. Enkel voor kleuters geboren in 2017 geldt de wachtlijst tot en met 30 juni 2020. De wachtlijst wordt opgesteld op basis van de afstand in vogelvlucht tussen de officiële woonplaats van het kind en de school. Met het criterium ‘voorkeur’ wordt geen rekening meer gehouden.

18. Wat is een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving?

Je ontvangt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving voor de scholen waarvoor je je kind hebt aangemeld, maar die voorlopig geen vrije plaats meer hebben. Het kan dus zijn dat je meerdere mededelingen van niet-gerealiseerde inschrijving krijgt. Iedere mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving is verbonden met één specifieke school. Je kind komt in die scholen automatisch op een wachtlijst te staan. Een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving is dus een objectief bewijs van je plaats op de wachtlijst van een school. Ook wanneer er in een school geen plaats is voor je kind tijdens de vrije inschrijvingsperiode, moet de school je een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving bezorgen.

19. Wat als er geen plaats is voor mijn kind?

Neem dan contact op met de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185. De medewerkers hebben vanaf 24 mei 2019 vanaf 10 uur een lijst met scholen die nog vrije plaatsen hebben en zoeken samen met jou naar de beste oplossing voor je kind. Vanaf dan vind je het overzicht van scholen met vrije plaatsen terug op deze website bij info  over scholen. Vanaf 28 mei 2019 om 9 uur kan je je kind inschrijven in een van die scholen.

20. Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb aangemeld?

Als de voorrangsperiode voorbij is (van vrijdag 1 februari vanaf 9.30 uur tot en met vrijdag 15 februari 2019 tot 17 uur), kan je je kind nog altijd aanmelden in de tweede aanmeldingsperiode van vrijdag 1 maart vanaf 9.30 uur tot en met vrijdag 29 maart 2019 tot 17 uur.

Let op! Je kind heeft dan geen voorrang meer op de andere kinderen die worden aangemeld. Als je je kind na 29 maart 2019 om 17 uur niet hebt aangemeld, heeft je kind geen plaats in de rangschikking. Vanaf 24 mei 2019 vanaf 10 uur kunnen de medewerkers van de helpdesk je vertellen welke scholen nog vrije plaatsen hebben. Vanaf dan vind je het overzicht van scholen met vrije plaatsen terug op deze website bij info over scholen. Vanaf 28 mei 2019 vanaf 9 uur kan je je kind inschrijven in een van die scholen.

Let op! Je zult minder keuze hebben, omdat aangemelde kinderen zich al konden inschrijven. In veel scholen zullen er dus geen vrije plaatsen meer zijn. Je kan je kind wel nog op de wachtlijst laten zetten van de scholen van je voorkeur die geen vrije plaatsen meer hebben.

21. Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb ingeschreven?

Je kan je kind inschrijven tot van 6 mei tot en met 24 mei 2019 als je kind een plek toegewezen kregen via Meld je aan. Daarna verlies je je plaats in de rangschikking. Je kan je kind dan enkel nog inschrijven in een school vanaf 28 mei 2019. De medewerkers van de helpdesk kunnen je vanaf 24 mei 2019 vanaf 10 uur vertellen welke scholen nog vrije plaatsen hebben. Je vindt het overzicht van scholen met vrije plaatsen ook terug op de website bij info over scholen. Let op: je zal minder keuze hebben, omdat aangemelde kinderen zich al konden inschrijven. Op veel scholen zullen er dus geen vrije plaatsen meer zijn.

22. Wanneer kan ik een account aanmaken?

Je kan enkel een account aanmaken tijdens de aanmeldperiodes. Tijdens de voorrangsperiode kan je enkel een account maken indien je een kind wil aanmelden in een school waar al een broer of zus is ingeschreven of waar een van de ouders werkt. Je kan tijdens de voorrangsperiode geen account aanmaken om een kind in de tweede periode aan te melden.

23. Wat heb ik nodig om mijn kind in een school te schrijven?

Voor de inschrijving zelf volstaat een elektronisch identiteitskaart (eID), een ISI+-kaart van het ziekenfonds of een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt.

Geef je een volmacht? Dan moeten hier volgende zaken op vermeld staan: je volledige naam, de volledige naam van degene die de volmacht krijgt, naam van het kind, kopie van je identiteitskaart, handtekening en datum waarop deze opgemaakt is.

24. Wilt u info hebben over het aanmeldingsregister?

Het centraal aanmeldingsregister is een initiatief van het lokaal overlegplatform (LOP) basisonderwijs Antwerpen. Met het online, centraal aanmeldingsregister krijgt elke ouder gelijke kansen om zijn kind in te schrijven in de school van zijn keuze.

Alle ouders die hun kind willen aanmelden voor een Antwerpse kleuterschool of lagere school kunnen gebruik maken van het centraal aanmeldingsregister. Dat kan voor alle scholen in alle onderwijsnetten. Via de website worden ouders stap voor stap door de aanmeldingsprocedure geleid. Het aanmeldingsregister geeft ten slotte ook een volledig overzicht van de kleuterscholen en lagere scholen in Antwerpen.

De wettelijke basis voor het centraal aanmeldingsregister wordt gevormd door een wijziging aan het Gelijke Onderwijskansendecreet uit 2008. Daardoor wordt het mogelijk om voor de eigenlijke inschrijvingsperiode een "aanmeldingsperiode" te organiseren waarin ouders hun “wens tot inschrijving van hun kind in een school" kenbaar kunnen maken. Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode moeten ouders hun kind nog persoonlijk in de school gaan inschrijven.

25. Wat moet ik doen als er iets is misgelopen met de aanmelding van mijn kind?

Dan kan je terecht bij de ‘disfunctiecommissie’. Deze commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van het LOP Basisonderwijs en van niet-onderwijspartners. De commissie onderzoekt wat er eventueel is misgelopen en geeft een antwoord op je vraag. Je vindt het klachtenformulier op deze website bij hulp nodig. Het formulier moet binnen de 20 minuten ingevuld zijn, anders verlies je de ingevulde gegevens. Je kan ook altijd de helpdesk contacteren op het gratis nummer  0800 62 185 als je geen computer met internet hebt.