Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het aanmeldsysteem

Hieronder geven we een antwoord op veel voorkomende vragen.

Heb je toch nog een andere vraag?
Contacteer dan de helpdesk. Onze medewerkers helpen je graag verder.

Telefoon: 0800 62 185 (gratis)
E-mail: helpdesk.meldjeaan@antwerpen.be

 
1. Waarom aanmelden?

Aanmelden is niet verplicht, maar als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 23 mei 2024 inschrijven in een Antwerpse kleuterschool of lagere school tijdens de vrije inschrijvingsperiode. Op dat moment zijn er in veel scholen al geen vrije plaatsen meer. Je kind aanmelden is dus sterk aan te raden. 

2. Welke kinderen moet ik aanmelden?
 • Kinderen geboren in 2022 kunnen dit jaar voor het eerst aangemeld worden. Dit is óók zo voor kinderen die geboren zijn tussen 3 december en 31 december 2022. Zij gaan wel pas op 1 september 2025 effectief naar school.
   
 • Kinderen geboren in 2019 (leerplichtig vanaf volgend schooljaar 2024-2025), en kinderen geboren in 2020 en 2021 die nog niet zijn ingeschreven in een school.
   
 • Kinderen die in het schooljaar 2024-2025 naar een andere kleuter- of lagere school willen gaan.
   
 • Kinderen die overgaan van de kleuterschool naar het eerste leerjaar en nu op een school zitten zonder automatische doorstroom.
   
 • Kinderen met een verslag toegang tot het buitengewoon onderwijs die willen inschrijven in een school voor gewoon onderwijs. 
3. Wanneer meld ik mijn kind aan?

Er zijn 2 aanmeldperiodes.

Is een broer of zus ingeschreven in de school (kinderen van dezelfde leefentiteit)?
Of werkt één van de ouders op de school?

 • Ja: dan heb je voorrang.

  Meld je kind aan tijdens de voorrangsperiode tussen woensdag 17 januari 2024 (9.30 uur) en vrijdag 2 februari 2024 (17 uur).
   
 • Nee: dan heb je geen voorrang.

  Meld je kind aan tussen dinsdag 27 februari 2024 (9.30 uur) en dinsdag 19 maart 2024 (17 uur).
4. Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Je kan je kind aanmelden voor alle kleuterscholen en lagere scholen van het gewoon onderwijs van alle onderwijsnetten in de stad Antwerpen en Borsbeek en voor het Laar in Zwijndrecht.

Kies 5 of meer scholen. Via scholenzoeker.antwerpen.be kan je scholen zoeken. Zet de scholen in de volgorde van je voorkeur. Op nummer 1 zet je je favoriete school. Dit betekent niet dat je minder kans maakt op een plaats in je favoriete school. Als je meer dan één school doorgeeft, vergroot je de kans dat je je kind kan inschrijven in een school van je keuze. Zorg er wel voor dat je ook scholen kiest met vrije plaatsen (meer info bij vraag 11).

Het aantal vrije plaatsen voor schooljaar 2024-2025 vind je terug bij info over scholen.

 • Voor de voorrangsperiode is dat op 16 januari 2024 vanaf 12 uur.
   
 • Voor de tweede aanmeldperiode (zonder voorrang) is dat op 26 februari 2024 vanaf 12 uur.
5. Waarom kies ik beter meer dan vijf scholen?

Als je je kind aanmeldt zonder voorrang, geef je de scholen op die jouw voorkeur hebben. Als je meer dan vijf scholen kiest, maak je het meeste kans op een plaats in een van je voorkeursscholen. Het verkleint ook de kans dat je in geen enkele school van je voorkeur een plaats hebt.

Zet de scholen in de volgorde van je voorkeur. Zet je favoriete school altijd op nummer 1. Zet je 2e keuze op 2, je 3e keuze op 3, … Je kans op een plaats in je favoriete school verkleint niet als je meerdere scholen kiest.

Ook al zijn er nog weinig of zelfs geen beschikbare plaatsen in de scholen van je voorkeur, je kind komt er dan wel altijd op de wachtlijst terecht.

Let op: om te vermijden dat je kind in geen enkele school van voorkeur een plaats heeft, kies je best ook scholen met vrije plaatsen. Je kan deze dan bijvoorbeeld onderaan op je lijst zetten.

Voor elke school die je opgeeft, wordt er gekeken of deze school nog een vrije plaats heeft voor je kind. Krijgt je kind een plaats toegewezen in de school van je eerste keuze, dan vervallen alle onderliggende keuzes. Als je een school van lagere keuze krijgt toegekend, dan komt je kind altijd op de wachtlijst voor de scholen van je hogere keuze (zie vraag 20). Je krijgt daarvoor ook altijd een weigeringsdocument als bewijs van je plaats op de wachtlijst (zie vraag 19).

6. Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Je moet je kind wel aanmelden binnen de aangegeven aanmeldperiodes. Tijdens deze aanmeldingsperiodes kan je ook altijd je gegevens aanpassen. Je kan je kind dus zonder tijdsdruk aanmelden.

7. Wanneer kan ik een account aanmaken?

Je kan alleen een account aanmaken tijdens de aanmeldperiodes (zie vraag 3).

Let op: tijdens de voorrangsperiode kan je alleen een account maken als je een kind wil aanmelden in een school waar al een broer of zus is ingeschreven of waar een van de ouders werkt. Je kan dan geen account aanmaken om een kind in de tweede aanmeldperiode (zonder voorrang) aan te melden.

8. Welk adres geef ik op?

Je kan de volgende adressen opgeven:

 • een officieel adres

  Dit is het adres waar het kind is gedomicilieerd. Een adres van een crèche, onthaalmoeder of van de grootouders geldt niet. Als je nog gaat verhuizen, lees dan verder bij vraag 14 of neem contact op met de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.
   
 • een werkadres

  Dit is het adres waar de moeder en/of vader werkt. Je kan maximaal twee werkadressen vermelden. We raden je aan een werkadres in te vullen. Het kan de kans op een plaats in een school alleen maar vergroten.
De adressen die je opgeeft, worden gebruikt voor alle scholen die je kiest. De werkadressen worden, in combinatie met het officieel adres, enkel gebruikt voor het criterium “kortste afstand” (meer info zie vraag 17). De afstanden worden berekend in vogelvlucht op basis van het centraal referentie-adressenbestand van de Vlaamse overheid.
 
9. Wat moet ik doen als ik nog ga verhuizen?

Als je een verhuis gepland hebt of als je gaat verhuizen tussen de aanmeldperiode en het instappen van je kind in de nieuwe school, mag je het nieuwe domicilieadres van je kind invullen bij de aanmelding. Als je je kind gaat inschrijven in de school, moet je kunnen aantonen dat je kind effectief op het nieuwe domicilieadres zal wonen op het ogenblik dat het kind instapt in de school. Dit kan op basis van een koopakte, huurovereenkomst,…

Voor vragen hierover bel je naar de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.

10. Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn kind?

Je vindt dit op de ISI+kaart, op de Kids-ID of op het kleefbriefje van de mutualiteit.

Heeft je kind geen rijksregisternummer? Ga dan naar een aanmeldpunt voor hulp bij de aanmelding of contacteer de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.

11. Moet ik alle vragen verplicht beantwoorden als ik mijn kind aanmeld?

Er zijn enkele vragen die je wel moet invullen, maar waarbij je kan kiezen voor de antwoordopties ‘weet ik niet’ of ‘zeg ik liever niet’. Het gaat over deze vragen:

 • ‘Ontving het gezin tijdens schooljaar 2022-2023 of 2023-2024 een schooltoeslag?’
 • 'Heeft de moeder van het kind een diploma secundair onderwijs of studiegetuigschrift van het tweede jaar van de derde graad?’
 • Vragen over de taal die het kind het meest spreekt

We stellen deze vragen om het inschrijvingsproces op de school makkelijker te maken. De school heeft deze gegevens nodig om extra middelen en lestijden te kunnen ontvangen in het kader van het SES-beleid, gebaseerd op de sociaal-economische status van gezinnen. Het is dus handig om deze vragen al te beantwoorden tijdens het aanmelden.

12. Heeft mijn kind recht op voorrang?

Is een broer of zus ingeschreven in de school (kinderen van dezelfde leefentiteit)? Of werkt één van de ouders op de school? Dan heb je voorrang. Meld je kind aan tijdens de voorrangsperiode tussen woensdag 17 januari 2024 (9.30 uur) en vrijdag 2 februari 2024 (17 uur).

13. Moeten broers en zussen dezelfde ouders hebben om voorrang te krijgen?

Neen, de voorrang geldt voor alle ‘kinderen van dezelfde leefentiteit’. Dat zijn:

 • broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, al dan niet wonend op hetzelfde adres.
   
 • halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, al dan niet wonend op hetzelfde adres.
   
 • kinderen die wel dezelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en stiefzussen).
14. Ik werk voor een kleuter- of lagere school. Wat zijn de voorwaarden om mijn kind met voorrang aan te melden?
 • De voorrangsperiode geldt voor alle personeelsleden van een school voor alle vestigingen, ongeacht hun functie (bijvoorbeeld klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of logopedist).
   
 • De aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) is niet van belang.
   
 • Op het moment van de inschrijving moet je een arbeidscontract hebben van meer dan 104 dagen in de school waar je je kind wil inschrijven. Je hoeft daarom nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school op het moment van inschrijving.

Volgende personeelsleden komen in aanmerking:

 • Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.
   
 • Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.
   
 • Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.
15. Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldsysteem?

Je kan je gegevens wijzigen tijdens de volledige aanmeldingsperiode. Bij de eerste aanmelding kies je een gebruikersnaam en paswoord. Bewaar ze goed, want je hebt ze nodig als je je gegevens wilt nakijken of veranderen.

 • Voor het aanmelden met voorrang kan je je gegevens wijzigen tussen 17 januari (vanaf 9.30 uur) en 2 februari 2024 (tot 17 uur).
   
 • Voor het aanmelden zonder voorrang kan je je gegevens wijzigen tussen 27 februari (vanaf 9.30 uur) en 19 maart 2024 (tot 17 uur).
16. Wat gebeurt er na het aanmelden?

Als de aanmeldperiode voor je kind is afgelopen, ontvang je een bericht met het resultaat. Daarin staat welke school plaats heeft voor je kind.

 • Voor het aanmelden met voorrang is dit op woensdag 21 februari 2024.
   
 • Voor het aanmelden zonder voorrang is dit op vrijdag 19 april 2024.


Nadat je kind is aangemeld moet je het nog inschrijven in de school. Contacteer hiervoor de school.

 • Heb je aangemeld met voorrang? Dan kan je inschrijven tussen 27 februari en 19 maart 2024 en tussen 22 april en 13 mei 2024.
 • Heb je aangemeld zonder voorrang? Dan kan je inschrijven tussen 22 april en 13 mei 2024.
17. Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Na elke aanmeldperiode krijgen alle kinderen die zich aanmelden voor een kleuterschool of lagere school in Antwerpen een rangorde. Er zijn drie groepen kinderen:

 1. Kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven op de kleuter- of lagere school (zie vraag 13)

  Deze kinderen hebben absolute voorrang als er voldoende beschikbare plaatsen zijn in de school en ze tijdens de voorrangsperiode worden aangemeld.
   
 2. Kinderen van personeelsleden van een kleuterschool of lagere school. (zie vraag 14)

  Deze kinderen hebben absolute voorrang als er voldoende beschikbare plaatsen zijn in de school waar een van de ouders werkt en ze tijdens de voorrangsperiode worden aangemeld.
   
 3. Alle andere kinderen.

Alle aangemelde kinderen worden gerangschikt volgens 2 criteria: ‘toeval’ en ‘afstand’. De scholen bepalen zelf het percentage dat ze aan elk criterium toewijzen, maar moeten wel minimum 50% aan ‘afstand’ toekennen.

Voor de start van elke aanmeldperiode vind je bij ‘info over scholen’ een overzicht van de vrije plaatsen en het percentage ‘afstand’ per school.

 • Toeval (maximum 50 %)

  Elk kind krijgt een willekeurig nummer via een gerechtsdeurwaarder. De leerling met het kleinste getal krijgt als eerste een plaats, de leerling met het grootste getal komt achteraan.
  Let op: je kind komt alleen in aanmerking voor deze plaatsen als er vrije plaatsen zijn en als de school zelf kiest voor het criterium ‘toeval’.

  Bijvoorbeeld: een school heeft 10 vrije plaatsen in de tweede kleuterklas en kiest ervoor om de plaatsen te verdelen volgens 30% toeval en 70% afstand.
  Dit betekent dat 3 plaatsen op basis van ‘toeval’ verdeeld zullen worden en 7 op basis van afstand.
   
 • Afstand (minimum 50 %)

  Van de vrije plaatsen die op basis van afstand worden verdeeld, wordt 1/4 verdeeld op basis van de kortste afstand tot het officiële adres van het kind (woonafstand) of de werkplaats van de ouder(s). De overige 3/4 wordt verdeeld op basis van de afstand van de school tot het officiële adres van het kind (woonafstand). De afstand wordt berekend in vogelvlucht en is gebaseerd op het centraal referentie-adressenbestand van de Vlaamse overheid.

  Bijvoorbeeld: een school heeft 10 vrije plaatsen in de tweede kleuterklas en kiest ervoor om de plaatsen te verdelen volgens 30% ‘toeval’ en 70% ‘afstand’.
  Dit betekent dat 3 plaatsen op basis van ‘toeval’ verdeeld zullen worden en 7 op basis van ‘afstand’.
  De plaatsen op afstand worden verder opgedeeld in: 25% op 'kortste afstand', dat zijn 2 plaatsen en 75% op basis van 'woonafstand', dat zijn 5 plaatsen.

Jouw voorkeur

Eerst worden de plaatsen op ‘toeval’ verdeeld, dan de plaatsen op ‘kortste afstand’ en als laatste de plaatsen op ‘woonafstand’. Een kind dat op meerdere scholen een plaats heeft, krijgt alleen een plaats op de school die het hoogst op zijn voorkeurslijst stond. Alle scholen die lager staan dan de school waar je kind een plaats heeft, vervallen.

De criteria worden alleen gebruikt als er tijdens de aanmeldperiode onvoldoende plaatsen zijn voor het aantal aangemelde kinderen. Als er tijdens de aanmeldperiode meer vrije plaatsen zijn dan het aantal aangemelde kinderen, krijgen ze allemaal een plaats zonder deze criteria te gebruiken.

Kinderen die geen plaats hebben, komen automatisch op de wachtlijst terecht. De wachtlijst is alleen gebaseerd op het criterium afstand tot het officiële adres (woonafstand). De criteria ‘toeval’ en ‘afstand tot de werkplaats van de ouder(s)’ spelen hier niet mee. Meer info over de wachtlijst vind je bij vraag 20.

18. Wat als er geen plaats is voor mijn kind? 

Vanaf 16 mei 2024 vanaf 12 uur vind je een overzicht met scholen die nog vrije plaatsen hebben bij 'info over scholen'. Vanaf dan kunnen de medewerkers van de helpdesk samen met jou zoeken naar de beste oplossing voor je kind. Vanaf 23 mei 2024 om 9 uur kan je je kind inschrijven in een van die scholen tijdens de vrije inschrijvingsperiode.

Let op: tijdens de vrije inschrijvingsperiode gaat een vrije plaats naar de eerste leerling die ervoor inschrijft. Zijn er weinig vrije plaatsen in de school die je wil? Dan moet je snel zijn.

Staat je kind al op de wachtlijst van één of meer scholen? Dan blijft het op die wachtlijst(en) staan. (zie vraag 20)

19. Wat is een weigeringsdocument?

Je krijgt een weigeringsdocument per school waarvoor je kind op de wachtlijst staat. Het kan dus zijn dat je meerdere weigeringsdocumenten krijgt. Ieder weigeringdocument is verbonden met één specifieke school. Je kind komt in die scholen automatisch op een wachtlijst te staan.

Een weigeringsdocument is dus een objectief bewijs van je plaats op de wachtlijst van een school. Ook wanneer er in een school geen plaats is voor je kind tijdens de vrije inschrijvingsperiode, moet de school je een weigeringsdocument bezorgen.

20. Hoe werken de wachtlijsten?

Als er geen plaats meer is in één of meer scholen van jouw voorkeur, dan staat je kind automatisch op de wachtlijst van die scholen. Scholen zijn verplicht om de volgorde van de wachtlijst te respecteren.

Komt er later toch een plaats vrij in een school waarvoor je kind op de wachtlijst staat?
Dan kan je je kind in die school inschrijven. Dat kan zelfs als je kind ondertussen al in een andere school is ingeschreven. De school contacteert je dan. Geef daarom een correct telefoonnummer of mailadres op.

Let op: als je inschrijft in een school waar achteraf plaats is voor je kind, wordt je kind geschrapt van de wachtlijsten van alle scholen die lager op je lijst gerangschikt stonden.
Je kind behoudt alleen zijn/haar plaats op de wachtlijst bij scholen die hoger op je keuzelijst staan.

De wachtlijst geldt:

 • tot en met 30 juni 2025 voor kleuters geboren in 2022
 • tot en met 7 oktober 2024 voor alle andere kinderen

Na deze datum beslist de school zelf of ze de wachtlijst verder volgt. Vraag hierover informatie bij de directie.

De wachtlijst wordt opgesteld op basis van de afstand in vogelvlucht tussen de officiële woonplaats van het kind en de school. Met het criterium ‘toeval’ wordt geen rekening meer gehouden.

Je plaats op de wachtlijst kun je zelf opvolgen op deze website door in te loggen met je gebruikersnaam en wachtwoord.

21. Wat heb ik nodig om mijn kind in een school te schrijven?

Voor de inschrijving zelf volstaat een elektronisch identiteitskaart (eID), een ISI+-kaart van het ziekenfonds of een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt.

Geef je een volmacht?

Dan moeten hier volgende zaken op vermeld staan: je volledige naam, de volledige naam van degene die de volmacht krijgt, naam van het kind, kopie van je identiteitskaart, handtekening en datum waarop deze opgemaakt is.

22. Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb ingeschreven?

Je kan je kind van 22 april tot en met 13 mei 2024 inschrijven als je kind een plaats toegewezen kreeg via Meld je aan. Daarna verlies je je plaats in de rangschikking. Je kan je kind dan alleen nog inschrijven in een school vanaf 23 mei 2024 om 9 uur tijdens de vrije inschrijvingsperiode.

Vanaf 16 mei 2024 vanaf 12 uur vind je een lijst met scholen die nog vrije plaatsen hebben bij info over scholen. Vanaf dan kunnen de medewerkers van de helpdesk samen met jou zoeken naar de beste oplossing voor je kind.

Let op:

 • tijdens de vrije inschrijvingsperiode gaat een vrije plaats naar de eerste leerling die ervoor inschrijft. Zijn er weinig vrije plaatsen in de school die je wil? Dan moet je snel zijn.
   
 • je zal minder keuze hebben omdat aangemelde kinderen zich al konden inschrijven. Op veel scholen zullen er dus geen vrije plaatsen meer zijn.
23. Wat moet ik doen als er iets is misgelopen met de aanmelding van mijn kind?

Dan kan je terecht bij de ‘Ombudsdienst Inschrijven’. Deze dienst is samengesteld uit vertegenwoordigers van het LOP Basisonderwijs en van niet-onderwijspartners. De dienst onderzoekt wat er eventueel is misgelopen en geeft een antwoord op je vraag. Gebruik het klachtenformulier of ga naar de tab 'hulp nodig'.

Je kan ook een klacht indienen bij de commissie inzake leerlingenrechten. Hiervoor heb je 30 dagen de tijd na het ontvangen van je bericht van toekenning en/of weigering. Je kan ook altijd de helpdesk contacteren op het gratis nummer 0800 62 185 als je geen computer met internet hebt.

24. Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb aangemeld?

Als je je kind niet hebt aangemeld, heeft je kind geen plaats in de rangschikking. Vanaf 16 mei 2024 vanaf 12 uur vind je een lijst met scholen die nog vrije plaatsen hebben bij 'info over scholen'. Vanaf dan kunnen de medewerkers van de helpdesk of een aanmeldpunt samen met jou zoeken naar de beste oplossing voor je kind.

Vanaf 23 mei 2024 om 9 uur kan je je kind inschrijven in een van die scholen tijdens de vrije inschrijvingsperiode.

Let op: je zal minder keuze hebben omdat aangemelde kinderen zich al konden inschrijven. In veel scholen zullen er geen vrije plaatsen meer zijn. Je kan je kind dan wel nog op de wachtlijst laten zetten van de scholen van je voorkeur.

25. Wat moet ik doen als ik een kind in een adoptieprocedure wil aanmelden?

Zit je in een adoptieprocedure en verwacht je in de loop van volgend schooljaar een kind te verwelkomen in je gezin?
Weet je nog niet wat de naam, het rijksregisternummer of de leeftijd van het kind zal zijn? Contacteer dan de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.

26. Wil je meer info over het aanmeldsysteem?

Het centraal aanmeldsysteem is een initiatief van het lokaal overlegplatform (LOP) basisonderwijs Antwerpen. Met het online aanmeldsysteem krijgt elke ouder gelijke kansen om zijn kind in te schrijven in de school van zijn keuze.

Alle ouders die hun kind willen aanmelden voor een Antwerpse kleuterschool of lagere school kunnen gebruik maken van het centraal aanmeldsysteem ‘Meld je aan basisonderwijs’. Dat kan voor alle scholen in alle onderwijsnetten uit Antwerpen en Borsbeek en 1 school uit Zwijndrecht (Het Laar).

Via de website worden ouders stap voor stap door de aanmeldprocedure geleid. Bekijk zeker ook de animatievideo met alle info over hoe je je kind aanmeldt en inschrijft in een school. Het aanmeldsysteem geeft ook een volledig overzicht van de kleuterscholen en lagere scholen in Antwerpen en Borsbeek.

De wettelijke basis voor het centraal aanmeldsysteem wordt gevormd door het inschrijvingsdecreet. Dit wordt beschreven in het decreet basisonderwijs. In Antwerpen is het op dit moment verplicht dat scholen gezamenlijk aanmelden. Enkele zaken, waaronder de gehanteerde criteria, worden beslist door de algemene vergadering van het LOP basisonderwijs Antwerpen.

Tijdens onze infosessies geven we hier ook meer informatie over. Wanneer de infosessies doorgaan, vind je in de brochure op p. 24 en op deze website bij ‘hulp nodig’.

27. Moet ik mijn kind aanmelden als het een verslag Individueel Aangepast Curriculum (IAC) heeft?

Ook in het buitengewoon basisonderwijs werken alle scholen van alle netten, uitgezonderd de Joodse school Lamdeni en buitengewone basisschool Darkenoe, met een online aanmeldsysteem. Daarnaast melden ook drie scholen van buiten de stad Antwerpen mee aan. Om aan te melden voor een school van het buitengewoon basisonderwijs ga je naar meldjeaanbubao.antwerpen.be.

Heeft je kind een verslag IAC (Individueel Aangepast Curriculum) en wil je het inschrijven in een school voor gewoon basisonderwijs? Dan kies je voor inclusief onderwijs. Een school schrijft je kind dan in onder ontbindende voorwaarden en kijkt of de redelijke aanpassingen haalbaar zijn.

28. Wat als je geen computer of internet hebt?

Als je geen computer met internet hebt of niet met de computer kan werken, kan je in verschillende aanmeldpunten hulp krijgen om je kind aan te melden.

In deze aanmeldpunten helpen begeleiders stap voor stap om het kind aan te melden. 

Als je geen hulp nodig hebt om je kind aan te melden, maar wel een publieke computer wil gebruiken, dan kan je terecht bij één van de webpunten. Om te weten wat het dichtstbijzijnde webpunt is en wat de openingsuren zijn, bel je de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.